Notizie dell'allevamento

Oscar of Nicola's Lion (n. 01.07.2004)
HD frei, ED frei, ZTP (1A), IPO1
Oscar of Nicola's LionOscar of Nicola's LionPedigree
Xandor of Nicola's Lion Noris v. d. Alten Festung Graf v.d. Alten Festung Nelson
Rott-Berger Zafir
Tika Furst vom Wolfert Turm
Sally pred Gozdom
Herta "Mar-Ub" Morro v. Haus Marker Dux v. Duracher Tobel
Aska v. Altkonig
Zamba "Mar-Ub" Falko v. Sittard
Una Mali Medvjed
Marea of Nicola's Lion Morro v. Haus Marker Dux v. Duracher Tobel Noris vom Gr├╝ntenblick
Xandra v. Duracher Tobel
Aska v. Altkonig Doc vom Teufelsbruck
Rike vom Kleinen Born
Amstel iz Stiske Doline Gil Crni Lotos Beni
Bessy Hause Krammer
Kimba Chris vom Haus Sommer
Kira Ri Mobby Dick